સોનાના ભાવમાં મોટુ ગાબડુ, જાણો આજના સોના ચાંદીના નવા રેટ

WhatsApp Group Join Now

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,655 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -70નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 53,240 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -560નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

gold new rate

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 66,550 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -700નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 6,65,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -7,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 1 તોલુ સોનામાં રેકોર્ડ બ્રેક ભાવ, જાણો આજના તમારા શહેરના ભાવ

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ

today gold price : 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,260 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -76નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,080 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -608નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 72,600 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -760નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,26,000 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -7,600નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

આ પણ વાચો : 1 તોલુ સોનામાં સૌથી મોટો ઉછાળો, જાણો આજના લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ

આજના ચાંદીના ભાવ

1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85.50 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 684 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -8નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 855 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -10નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂ. 8,550 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -100નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

1 કેજી ચાંદીનો ભાવ રૂ. 85,500 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -1,000નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

today gold price

આજે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ (13/04/2024)

ગ્રામ૨૨ કેરેટ આજે૨૨ કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 6,655રૂ. 6,725રૂ. -70
8 ગ્રામરૂ. 53,240રૂ. 53,800રૂ. -560
10 ગ્રામરૂ. 66,550રૂ. 67,250રૂ. -700
100 ગ્રામરૂ. 6,65,500રૂ. 6,72,500રૂ. -7,000

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ (13/04/2024)

ગ્રામ24 કેરેટ આજે24 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 7,260રૂ. 7,336રૂ. -76
8 ગ્રામરૂ. 58,080રૂ. 58,688રૂ. -608
10 ગ્રામરૂ. 72,600રૂ. 73,360રૂ. -760
100 ગ્રામરૂ. 7,26,000રૂ. 7,33,600રૂ. -7,600

આજે ચાંદીના ભાવ (13/04/2024)

ગ્રામ18 કેરેટ આજે18 કેરેટ ગઇ કાલેભાવમાં ફેરફાર
1 ગ્રામરૂ. 85.50રૂ. 86.50રૂ. -1
8 ગ્રામરૂ. 684રૂ. 692રૂ. -8
10 ગ્રામરૂ. 855રૂ. 865રૂ. -10
100 ગ્રામરૂ. 8,550રૂ. 8,650રૂ. -100

છેલ્લા 10 દિવસ માટે અમદાવાદમાં સોનાનો દર (1 ગ્રામ)

તારીખ22 કેરેટ24 કેરેટ
Apr 13, 2024રૂ. 6,665 ( -70 )રૂ. 7,270 ( -76 )
Apr 12, 2024રૂ. 6,735 ( 100 )રૂ. 7,346 ( 109 )
Apr 11, 2024રૂ. 6,635 ( 10 )રૂ. 7,237 ( 11 )
Apr 10, 2024રૂ. 6,625 ( 35 )રૂ. 7,226 ( 38 )
Apr 9, 2024રૂ. 6,590 ( 10 )રૂ. 7,188 ( 11 )
Apr 8, 2024રૂ. 6,580 ( 30 )રૂ. 7,177 ( 33 )
Apr 7, 2024રૂ. 6,550 ( 0 )રૂ. 7,144 ( 0 )
Apr 6, 2024રૂ. 6,550 ( 120 )રૂ. 7,144 ( 131 )
Apr 5, 2024રૂ. 6,430 ( -45 )રૂ. 7,013 ( -49 )
Apr 4, 2024રૂ. 6,475 ( 50 )રૂ. 7,062 ( 60 )

અગત્યની લિંક

લેટેસ્ટ સોનાના ભાવ જાણવા માટે વેબસાઇટઅહિં કલીક કરો
હોમ પેજઅહિં કલીક કરો
વઘુ અપડે માટે Whatsapp Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
દરરોજ અપડે માટે Telegram Group માં જોડાઓઅહિં કલીક કરો
Google News પર ફોલો કરોઅહિં કલીક કરો
today gold price

આજે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ
1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 7,260 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -76નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.
8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રૂ. 58,080 રહયો. કાલની સરખામણીએ આજે રૂ. -608નો ફેરફાર જોવા મળ્યો.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

“મારી અભિરુચિ એજ તમારો ફાયદો" - હું આકાશ મેર, છેલ્લા 5 વર્ષથી Article Writing અને Social Media સાથે સંકળાયેલ છુ. મારી અભિરુચિ શોશિયલ મિડીયામાં ફરતા ખોટા/અફવા સ્વરુપી સમાચાર જાણવાનો અને સચોટ વાસ્તવિક સમાચાર આપવાનો છે.

Leave a Comment